KREDYTY

.


  • Kredytem nazywamy stosunek ekonomiczny pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, zawartym w formie pisemnej umowy. Bank zobowiązuje się dostarczyć określoną kwotę środków pieniężnych, pod warunkiem jej późniejszego zwrotu przez kredytobiorcę, w określonym czasie wraz z należytym wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek dla banku

Kredyt hipoteczny
- długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka.


Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.Uprawniony z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny, natomiast właściciela nieruchomości obciążonej określa się mianem dłużnika hipotecznego

 


Jak dzielimy kredyty?

Przykładowe kryteria klasyfikacji kredytów

Rodzaje kredytów - kryteria klasyfikujące dla osób fizycznych


Rodzaje kredytów

Kredyt mieszkaniowy
Kredyt dotowany
Kredyt konsolidacyjne
Kredyt refinansowy
Pożyczka hipoteczna

strona główa

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl