Kredyt konsolidacyjny

zabezpieczony hipotekąKto może ubiegać się o kredyt

Obywatele polscy i obcokrajowcy uzyskujący dochody na terenie Polski

Osoby w wieku 18 lat do 80 lat

Minimalny miesięczny dochód netto każdego Wnioskodawcy w gospodarstwie domowym nie może być niższy niż 500 zł.

 

Cele kredytu

Spłata zobowiązań finansowych kredytobiorcy (za wyjątkiem kredytów przeznaczonych na działalność gospodarczą):

         kredyty/pożyczki

         limity w rachunku

         limity do kart kredytowych

         kredyty mieszkaniowe

 

Waluta kredytu – PLN

Raty - równe i malejące

Minimalna kwota kredytu - 10.000 PLN

Maksymalna kwota kredytu – 1 500.000 PLN, uzależniona jest od:

  1. Wartości nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiących przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu
  2.  Zdolności wnioskodawcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytu

Okres kredytowania i wskaźnik LTV

  • Minimalny okres kredytowania – 1 rok
  •  Maksymalny okres kredytowania – 25 lat

 

Maksymalny wskaźnik LTV w wysokości 80%

 

Wypłata kredytu następuje po :

ustanowieniu wymaganego zabezpieczenia spłaty kredytu

spełnieniu dodatkowych warunków określonych w umowie kredytu

      Kredyt wypłacany jest:

jednorazowo

na rachunki banku, w którym dotychczasowe zadłużenie podlega spłacie

na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę – kwota przeznaczona na cel konsumpcyjny

Zabezpieczenie kredytu;

obligatoryjne ustanowienie hipoteki na nieruchomości wraz
z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej budynku lub lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

 

 

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl