kredyt z doplatami na dom energooszczedny


Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Założenia programu

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania.
Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.Ile dofinansowania możemy otrzymać?

Podstawowym kryterium oceny domu/mieszkania kwalifikującego się do uzyskania dotacji będzie współczynnik EUco czyli energia użytkowa potrzebna do ogrzania domu/mieszkania. Program określa dwa standardy budynków: standard NF40 oraz standard NF15

Wysokość dopłat:
domy jednorodzinne:
a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
d) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.


Kto może ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem?

Beneficjentami mogą być:
  • osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na której będą budowały budynek mieszkalny (prawo własności, prawo współwłasności, użytkowanie wieczyste)
  • osoby fizyczne nabywające dom lub mieszkanie na rynku pierwotnym (lokal lub dom), jeśli wynika to z umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego, lub umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, lub nabywający nieruchomość zgodnie z art. 9 ustawy prawo własności lokali.


Proces ubiegania się o kredyt z dofinansowaniem


  • Spotkanie z doradcą w celu zbadania zdolności kredytowej – omówienie możliwość, porównanie ofert banków uczestniczących w programie
  • Przygotowanie projektu budowlanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW
  • Złożenie wnioseku o dotację na wzorze NFOŚiGW wraz z: dokumentami wymaganymi przez Bank do udzielenia kredytu zgodnie z procedura Banku
  • Bank weryfikuje kompletność dokumentów i przyznaje kredyt z dotacją oraz przygotowuje umowę kredytu z dotacją
  • Klient lub Deweloper buduje dom/mieszkanie spełniające wytyczne programu
  • Klient dokumentuje osiągnięcie efektu energooszczędnego po zakończeniu budowy
  • Bank kontroluje prawidłowość realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania środków u wybranych Klientów na co Klient wyraża zgodę
  • Wypłata dotacji
 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl