Akceptowane przez banki źródła uzyskiwanych dochodów

  Źródło dochodów Wymagany okres zatrudnienia/ uzyskiwania dochodów
Umowa o pracę na czas nieokreślony

minimum 1 miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy pod warunkiem udokumentowania ciągłości zatrudnienia tj. przedłożenia dokumentów zgodnie z „Zestawieniem wymaganej przez Bank dokumentacji do wniosku kredytowego” potwierdzających zatrudnienie w okresie ostatnich minimum 6 miesięcy (do ciągłości zatrudnienia wlicza się świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia/o dzieło w ramach jednego zakładu pracy) lub minimum 3 miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy (do stażu zatrudnienia wlicza się również pracę w okresie próbnym) lub minimum 6 miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy - dotyczy osób zatrudnionych w firmie rodzinnej. Dopuszcza się w ciągłości zatrudnienia przerwę pomiędzy jednym a drugim okresem zatrudnienia w liczbie 31 dni kalendarzowych.

 

Umowa o pracę na czas określony

minimum 1 miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy (minimum 6 miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy - dotyczy osób zatrudnionych w firmie rodzinnej) pod warunkiem udokumentowania, że obowiązująca umowa została odnowiona przez tego samego pracodawcę, tj. przedłożenia dokumentów zgodnie z „Zestawieniem wymaganej przez Bank dokumentacji do wniosku kredytowego” i do końca trwania umowy pozostało nie mniej niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania wcześniejszej umowy/ umów zawartych z obecnym pracodawcą nie był krótszy niż 6 miesięcy


Umowa na zastępstwo

minimum 1 miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy pod warunkiem udokumentowania ciągłości zatrudnienia tj. przedłożenia dokumentów zgodnie z „Zestawieniem wymaganej przez Bank dokumentacji do wniosku kredytowego i potwierdzających zatrudnienie w okresie ostatnich minimum 6 miesięcy (do ciągłości zatrudnienia wlicza się świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia/o dzieło w ramach jednego zakładu pracy) lub minimum 3 miesięczny okres zatrudnienia lub minimum 6 miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy - dotyczy osób zatrudnionych w firmie rodzinnej

UWAGA: tylko niektóre banki akceptują umowę na zastępstwo


Kontrakt menadżerski lub inna umowa o podobnym charakterze, mianowanie/nominacje/powołanie


okres obowiązywania umowy minimum 12 miesięcy i do końca okresu zatrudnienia od daty złożenia wniosku pozostało minimum 4 miesiące lub Klient regularnie jest zatrudniany przez ostatnie 24 miesiące z uwagi na charakter wykonywanego zawodu (np. nauczyciele, lekarze, pielęgniarki).


Umowy zlecenia / umowy o dzieło

Świadczenie usług w ramach niniejszych umów od minimum 6 miesięcy i uzyskanie minimum w 4 miesiącach w tym okresie dochodów. Stały zakres zlecanych zadań w badanym okresie.

 

Działalność gospodarcza – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym wykonywanie wolnego zawodu)
Okres prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej minimum 12 miesięcy.

Pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów Ryczałt ewidencjonowany Karta podatkowa


Emerytura / renta

Świadczenie o charakterze bezterminowym, nie podlegające zawieszeniu, ograniczeniu czy cofnięciu. Jeżeli jest to świadczenie czasowe to okres jego otrzymywania nie może być krótszy niż okres kredytowania.


Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie nie podlegające zawieszeniu, ograniczeniu czy cofnięciu.


Kontrakty marynarzy

Zatrudnienie w danym zawodzie od co najmniej 12 miesięcy.


Wynajem nieruchomości

Wynajem tej samej nieruchomości przez ostatnie 12 miesięcy. W tym okresie umowy najmu tej nieruchomości mogą być podpisywane z różnymi najemcami. Okres obowiązywania umowy najmu nie może upływać wcześniej niż 3 miesiące po dacie złożenia wniosku kredytowego. 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl