kredyt na budowe domu wroclaw


PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU NA BUDOWĘWYSOKOŚĆ KREDYTU
kredyt na budowe rzut
Do 100% wartości nieruchomości

WALUTA KREDYTU
PLN, EUR

OKRES KREDYTOWANIA
Do 35 lat

WYPŁATA KREDYTU
W transzach lub jednorazowo

SPŁATA KREDYTU
W ratach równych lub malejących

FORMA ZABEZPIECZENIA
Hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości

PRZEZNACZENIE KREDYTU
 • zakup działki, na której jest realizowana inwestycja,
 • koszt uzbrojenia działki, koszt robót i materiałów budowlanych,
 • koszty przygotowania inwestycji (koszty badań geologicznych, koszty opracowania dokumentacji technicznej, koszty przygotowania terenu pod budowę) oraz opłaty związane z ubezpieczeniem budowy,
 • koszt pośrednika nieruchomości,
 • koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, w tym m.in.: koszty podatkowe, notarialne i sądowe (faktycznie poniesione albo zgodne z oświadczeniem klienta),
 • koszt robót wykończeniowych,
 • pierwsza opłata wniesiona z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • wpłaty dokonane na poczet nabycia (np. zaliczka, zadatek),
 • koszt wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku udzielenia kredytu na budowę na posiadanej już przez klienta działce budowlanej jako koszt inwestycji przyjmuje się, wpisaną przez klienta we wniosku, wartość rynkową działki, na której jest realizowana inwestycja. Ostateczną wartość działki ustala się w oparciu o oszacowanie rzeczoznawcy majątkowego. Wartość działki może również stanowić wkład własny klienta.

Bank kredytuje inwestycję, jeżeli środki pochodzące z kredytu albo kredyt wraz z udziałem własnym umożliwiają zakończenie inwestycji albo doprowadzenie jej do stanu pozwalającego na zasiedlenie albo użytkowanie nieruchomości. Zakończenie inwestycji albo doprowadzenie jej do stanu pozwalającego na zasiedlenie albo użytkowanie nieruchomości powinno nastąpić nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu. Z chwilą, gdy Bank uzyskał stosowne wyjaśnienia w zakresie braku możliwości zakończenia inwestycji i nie było/ma innych przeciwwskazań do wydłużenia powyższego terminu, dopuszcza się jego wydłużenie.


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Umowa zawarta z firmą budowlaną na realizację inwestycji wraz z harmonogramem prac, jeśli budowa jest prowadzona przez Generalnego wykonawcę
 2. Kosztorys sporządzony przez Wnioskodawcę lub Rzeczoznawcę wraz z harmonogramem (formularz Banku)
 3. Ostateczne pozwolenie na budowę/ rozbudowę (jeśli dotyczy) lub Zgłoszenie robót budowlanych złożone w urzędzie
 4. Dziennik Budowy
 5. Zatwierdzony projekt budowlany (strony zawierające opis techniczny m.in.: zestawienie powierzchni, rzutów i elewacji)
 6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania działki budowlanej, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja z potwierdzeniem Urzędu , że stanowi załącznik do pozwolenia na budowę
 7. Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 8. Aktualny odpis Księgi Wieczystej
budowa domu wroclaw


 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl