INFORMACJA

TEL. (+48) 533 799 433

ODPOWIEDZI NA NIEKTÓRE Z PRZESŁANYCH PYTAŃZamierzam kupić nowe mieszkanie we Wrocławiu na rynku pierwotnym. Będzie ono w stanie deweloperskim. Czy muszę posiadać własne pieniądze na wykończenie? Czy jest możliwość uzyskania w banku kredytu na zakup i wykończenie mieszkania jednocześnie?

Paweł B***

Przy zakupie niewykończonego mieszkania na rynku pierwotnym możemy ubiegać się o kredyt mieszkaniowy na zakup z jednoczesnym uwzględnieniem wysokość kosztów jakie zamierzamy ponieść na wykończenie. Taki kredyt jest wypłacany w transzach. Pierwsza transza zostanie przelana na konto sprzedającego, zgodnie z umową sprzedaży. Druga na konto kredytobiorcy, w wysokości określonej wcześniej w stosownym formularzu przy składaniu wniosku o kredyt. Sytuacja wygląda analogicznie przy rynku wtórnym, gdzie dodatkowym celem może być remont przyszłego mieszkania.
MG 

W roku 2009 kupiłem z małżonką mieszkanie w programie Rodzina na swoim. Zaciągnęliśmy kredyt do którego otrzymujemy dotacje. Ostatnio przeczytałem, iż w chwili obecnej nie możemy kupić mieszkania czy np. domu gdyż stracimy dotacje. Czy tak rzeczywiście jest?

Jarosław

W 2009 roku w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania nazywanym Rodzina na swoim nie było zapisów dotyczących zaprzestania stosowania dopłat w przypadku nabycia praw własności innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez docelowego kredytobiorcę. Regulacje w tym zakresie niestety wprowadzono nowelizacją ustawny w 2011 roku. Stanowi o tym art. 9 ust.3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw, który brzmi:

"Zaprzestaje się stosowania dopłat w przypadku:

1) postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności;

2) uzyskania przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem nabycia tych praw w drodze spadku;

3) dokonania przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego zakup lub budowę został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.”

Z wyjaśnień uzyskanych z Ministerstwa Infrastruktury wynika, iż „ ograniczenia zawarte w przepisie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw będą obowiązywały od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. 31 sierpnia 2011 r. - przypis BGK) i będą dotyczyły czynności cywilno-prawnych dokonywanych w okresie stosowania dopłat po tej dacie. Jeżeli więc docelowy kredytobiorca korzystający już z finansowego wsparcia na podstawie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania nabędzie tytuł prawny do innej nieruchomości po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej będzie objęty rygorem określonych w niej ograniczeń.


Reasumując.

Kiedy nabędzie Pan prawo do własności innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i zostanie to zweryfikowane nie będzie mógł już Pan korzystać z dopłat. Momentem determinującym zaistnienie przesłanki zaprzestania stosowania dopłat określonej w art. 9 ust. 3 pkt. 2 ww. ustawy jest dokonanie wpisu do księgi wieczystej, które (...) ma charakter konstytutywny w zakresie uzyskania prawa własności.

MGCzy zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość inna niż kredytowana?

Paulina

Tak, zabezpieczeniem kredytu może być inna nieruchomość, zarówno należąca do Kredytobiorcy, jak i osoby trzeciej. W takim przypadku wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości.

MG


Od niedawna prowadzę własną firmę jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Czy banki akceptują taki dochód? Czy mogłabym ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania?

Patrycja N***

Dochód uzyskiwany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest akceptowany. W większości banków minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy. W niektórych bankach jest on wydłużony nawet do 24 miesięcy. Jeżeli prowadzi Pani firmę krócej niż rok nie oznacza to wcale, że nie będzie miała Pani możliwości uzyskania kredytu na zakup nieruchomości. Jest kilka banków, które zaakceptują działalność już po kilku miesiącach prowadzenia. Oczywiście wymaga to indywidualnej zgody.

MG

 

Co może być celem kredytu mieszkaniowe?

strona główna


 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2015 www.doradcawrocław.pl