W jakim kierunku podąża rynek kredytowy na rok 2016

27-02-2016
kierunek akcji kredytowejJakie są tendencje w obszarze akcji kredytowej? Tu znajdziesz odpowiedź.


Kredyty dla przedsiębiorstw

Polityka kredytowa: niewielkie zaostrzenie kryteriów; wzrost marż  dla kredytów obarczonych wyższym  ryzykiem.

Popyt na kredyt: brak zmian.

Oczekiwania na I kwartał 2016 r.: nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej (z wyjątkiem kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie polityka nie ulegnie zmianie); niewielki wzrost popytu jedynie w segmencie kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W IVkwartale 2015 r. kryteria polityk i kredytowej zostały zaostrzone  w niewielkim stopniu w segmencie  kredytów dla dużych przedsiębiorstw.

Pierwszy raz od początku 2014 r. banki podwyższyły również pozaodsetkowe koszty kredytu. Drugi kwartał z rzędu do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniła się  głównie bieżąca lub oczekiwana sytuacja kapitałowa banku. Z kolei zwiększone zapotrzebowanie na  finansowanie inwestycji  było czynnikiem wspierającym popyt na kredyty.Kredyty mieszkaniowe

Polityka kredytowa:istotne zaostrzenie kryteriów; istotny wzrost marż kredytowych.

Popyt na kredyt: znaczny wzrost popytu.

Oczekiwania na I kwartał 2016r.:istotne zaostrzanie polityki kredytowej; istotny spadek popytu.

Banki znacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, co było zgodne z zapowiedziami.

Trzeci kwartał z rzędu banki podwyższyły również marże kredytowe. Do głównych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej banki zaliczyły kwestie regulacyjne, zalecenia KNF dotyczące szacowania zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz przewidywaną sytuację gospodarczą.

Po ponad rocznym okresie spadku popytu, w IV kwartale 2015 r. banki zaobserwowały jego wzrost. Przyczyniło się do tego większe zainteresowanie programem „Mieszkanie dla Młodych”, którego nowelizacja korzystniejsza dla potencjalnych beneficjentów weszła w życie 1 września 2015 r. 

Kredyty konsumpcyjne

Polityka kredytowa:brak istotnych zmian; wzrost kosztów pozaodsetkowych.

Popyt na kredyt:niewielki wzrost popytu.

Oczekiwania na I kwartał 2016r.: złagodzenie polityki kredytowej przez pojedyncze banki; wzrost popytu.

Od dwóch lat banki nie zmieniają istotnie polityki kredytowej segmencie kredytów konsumpcyjnych.

Wyniki wskazują również, że odczuwany przez banki popyt na kredyty jest stosunkowo stabilny.

 

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl