Pomoc dla osób posiadających kredyty w CHF: Banki zaakceptowały propozycje ZBP

29-01-2015
Banki podejmują i będą podejmować działania, na miarę możliwości ekonomicznych i prawnych, aby pomóc klientom, którzy zaciągnęli kredyty w CHF, w wywiązywaniu się z przyjętych zobowiązań. – powiedział Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz podczas czwartkowej konferencji prasowej.
Banki zaakceptowały propozycje ZBP Zarząd Związku Banków Polskich stoi na stanowisku, że zaspokajanie aspiracji i budowy kapitału materialnego klientów banków ale też stabilność systemu finansowego mają najwyższe znaczenie. To strategiczna sprawa dla Polski i Polaków. Pamiętamy o tym, że klientami banków są też deponenci, inni kredytobiorcy, a właścicielami w ogromnej skali poprzez OFE przyszli emeryci i klienci, którzy zainwestowali w jednostki funduszy inwestycyjnych. Pamiętamy również o tym , że mamy ponad 1mln 350 tys. kredytobiorców hipotecznych złotówkowych, którzy przez wiele lat płacili istotnie większe raty niż klienci - kredytobiorcy w CHF.


Kierując się tymi przesłaniami Zarząd Związku Banków Polskich przyjął stanowisko, które już zostało przyjęte przez banki, które oferowały kredyty w CHF. Nadrzędnym celem pakietu naszych propozycji jest to, aby klient nie płacił wyższej raty kredytowej niż ta, którą klient płacił przed decyzją SBN.

Banki zaakceptowały propozycje aby osiągnąć ten cel poprzez:

uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR,

obniżenie w najbliższych miesiącach spreadów walutowych, a gdyby w niesprzyjających okolicznościach okazało się to niewystarczające, na wniosek klienta bank będzie gotów dokonać w odpowiednim zakresie zmiany kalendarza spłat, wprowadzenia wakacji kredytowych itp.

stałe umożliwienie dokonania bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN według kursu zbliżonego do średniego kursu NBP,

uelastycznienie procedur restrukturyzacyjnych,

odstąpienie od żądania nowych zabezpieczeń od klientów , którzy regularnie wywiązują się ze swoich zobowiązań

ZBP zwróci się do banków z wnioskiem o to, aby jeśli to tylko technicznie jest możliwe, zaproponowane przez ZBP rozwiązania obowiązywały już od 1 lutego 2015 roku.

Zgodnie z doktryną prawa bankowego stoimy na stanowisku ,że udostępnianie kredytu jest i powinno być odpłatne. Mając jednak na uwadze dążenie do zachowania symetrii w ponoszeniu przez bank i klienta obciążeń z tytułu ryzyka walutowego i kredytowego oraz nadzwyczajne okoliczności związane z decyzja SBN i związaną z nią szokową aprecjacją CHF, ZBP zaproponuje aby do końca 2015 roku przyjąć zasadę ,że rozliczenie ujemnej stawki LIBOR , jeśli zaistnieje taka potrzeba, następowało także poprzez odpowiednie obniżenie raty kapitałowej. W efekcie klient zapłaci mniej.

Zarząd ZBP z zadowoleniem przyjął propozycje Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, w szczególności dotyczących:

rewitalizacji ustawy o pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w nadzwyczajne trudnej sytuacji,

odstąpienie od naliczania PIT od kwoty umorzeń dokonywanych przez banki w toku

restrukturyzacji kredytów, a także uznawania rezerw celowych za koszt uzyskania przychodów,

ewentualnego uruchomienia systemu mediatorów,

utworzenia zespołu monitorującego wykonywanie rekomendacji

Propozycje Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w kilku obszarach są i będą dużym wyzwaniem dla banków i w niektórych przypadkach będą wymagały wypracowania stanowiska przez władze regulacyjne i nadzorcze. Dotyczy to w szczególności propozycji:

tzw. wakacji kredytowych,

ograniczenia ryzyka kursowego,

odstąpienia od żądania dodatkowych zabezpieczeń.
 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl