Kredytobiorcy z rocznika 2008 wypadają najsłabiej. Analiza opóźnień w spłacie kredytów

11-05-2013
analiza opóźnien kredytówRocznik 2008 jest absolutnie najgorszy w obu portfelach, złotowym i walutowym. Obserwacja jakości portfeli kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych w poszczególnych bankach wyraźnie pokazuje, że strategie szybkich wzrostów udziałów rynkowych niemal zawsze wiążą się z wyższymi kosztami ryzyka.
Kredyty walutowe

Można było zaobserwować w połowie 2012 r. przyspieszenie psucia się kredytów walutowych pochodzących z okresu słabego franka szwajcarskiego (przed 2009 r.). Między czerwcem a grudniem 2012 r. odsetek kredytów straconych w portfelach walutowych pochodzących z lat 2005–2008 zwiększył się po około 0,2 punktu procentowego. Choć nie są to znaczne wzrosty, to wydaje się, że osłabienie złotego wobec franka w drugiej połowie 2011 r. sprawiło, z półrocznym opóźnieniem, kłopoty kredytobiorcom, którzy zadłużyli się w słabym franku. Kredyty walutowe udzielone po 2008 r. są znacznie lepszej jakości. Pamiętać należy jednak, że jest ich niewiele i coraz mniej oraz że były one udzielane wyselekcjonowanym, z założenia lepszym, klientom.

Kredyty złotowe

Portfele złotowe są gorszej jakości od walutowych. Najgorszy portfel (rocznik 2008) wśród złotowych wykazał w grudniu 2012 r. opóźnienia powyżej 90 dni na 4,2% rachunków otwartych w tamtym roku najgorszy portfel walutowy tylko na 1,4% rachunków. Podobne proporcje występują we wszystkich rocznikach. Interpretując porównanie jakości kredytów złotowych i walutowych w metodologii vintage, musimy mieć świadomość wpływu procesów refinansowania kredytów na wynik porównania, zwłaszcza jeśli połączone były one ze zmianą waluty.
doradca kredytowy wrocław
Rocznik 2008 jest absolutnie najgorszy w obu portfelach, złotowym i walutowym, ale jeśli analizować rachunki rocznika 2008 łącznie, to jakość jego wygląda podobnie jak roczników pokryzysowych (2010–2012). Okazuje się, że łączny udział rachunków straconych w roczniku zależy też od struktury walutowej. Im większy jest udział kredytów w walucie obcej, tym niższy, liczony łącznie, udział rachunków straconych w danym roczniku. Kredyty walutowe przeważały ilościowo nad złotowymi w akcji kredytowej lat 2005 i 2008, w roku 2006 poziom kredytowania w walucie obcej i w złotych był zbliżony (przy wysokiej dynamice kredytowania w złotych). W pozostałych latach dominował kredyt w złotych. W efekcie portfele mieszkaniowe roczników o dominacji złotego analizowane łącznie z walutowymi podążają trajektorią najgorszego rocznika 2008.

Obserwacja jakości portfeli kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych w poszczególnych bankach wyraźnie pokazuje, że strategie szybkich wzrostów udziałów rynkowych niemal zawsze wiążą się z wyższymi kosztami ryzyka.

Źródło: Analiza vintage BIK SA
Marek Grobelny
 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl