Rada Polityki Pieniężnej na majowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25% do rekordowo niskiego poziomu 3,00%

08-05-2013
rpp_majW ocenie Rady, napływające dane wskazują na utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce oraz silniejszy od oczekiwanego w marcowej projekcji spadek inflacji. Jednocześnie wzrosła niepewność dotycząca tempa i momentu oczekiwanego ożywienia gospodarczego w strefie euro, co może negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą w Polsce. W związku z tym zwiększyło się ryzyko utrzymania się inflacji wyraźnie poniżej celu w średnim okresie. Biorąc to pod uwagę Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą uzależnione od oceny napływających danych z punktu widzenia prawdopodobieństwa utrzymania się inflacji w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP.INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach 7-8 maja 2013 r.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:
stopa referencyjna 3,00% w skali rocznej;
stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;
stopa depozytowa 1,50% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 3,25% w skali rocznej.

Koniunktura w gospodarce światowej kształtuje się na niskim poziomie. Choć w I kw. wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych przyspieszył, to w marcu widoczne było pewne pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw. W strefie euro utrzymała się prawdopodobnie recesja, a w Niemczech – pomimo oczekiwanego dodatniego tempa wzrostu – pogorszyły się nastroje podmiotów gospodarczych. Jednocześnie obniżyła się dynamika wzrostu gospodarczego w Chinach.Niska dynamika aktywności gospodarczej na świecie sprzyja obniżaniu się inflacji w wielu krajach. W tym samym kierunku oddziałuje także obserwowany w ostatnim okresie spadek cen surowców na rynkach światowych.W Polsce, napływające informacje potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego.
W IV kw. wzrost PKB był niższy niż wskazywały wcześniejsze szacunki. Dane dotyczące produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej, a także sprzedaży detalicznej w pierwszych miesiącach br. wskazują, że także w I kw. dynamika aktywności gospodarczej pozostała niska. O obniżonej aktywności gospodarczej świadczą również niskie poziomy wskaźników koniunktury.W I kw. nastąpił spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz wzrost stopy bezrobocia (po wyeliminowaniu czynników sezonowych). W dalszym ciągu obniża się dynamika wynagrodzeń. Jednocześnie zmniejszyła się dynamika akcji kredytowej, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.W marcu inflacja CPI ponownie się obniżyła i wyniosła 1,0% r/r, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Do obniżenia inflacji przyczynił się głównie spadek dynamiki cen żywności. Obniżyły się również miary inflacji bazowej oraz dynamika cen produkcji, co potwierdza niską presję popytową i kosztową w gospodarce. Nastąpił także dalszy spadek oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych.
źródło: nbp.pl

Dla obecnych kredytobiorców jest to bardzo dobra informacja . Po raz kolejny spadnie wysokość miesięcznej raty posiadanego kredytu , co na pewno będzie odczuwalne dla domowego budżetu .

Marek Grobelny

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl