Rekomendacja S zmiany 2013 r. – 35- letni maksymalny okres kredytowania

29-12-2012

Komisja Nadzoru Finansowego na początku września zapowiedziała zmiany na lepsze w Rekomendacjach. Zobaczyliśmy korzyści. Czy teraz naszym oczom ukazały się straty?


Po tym jak przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak na XXII Forum Ekonomicznym przedstawił możliwe zmiany w Rekomendacjach S i T przyszli kredytobiorcy zaczęli ze spokojem spoglądać w przyszłość. Niektórzy klienci nawet wstrzymali się z zakupem mieszkania licząc na jeszcze lepszą okazję cenową. Czy teraz będą musieli w pośpiechu podejmować decyzję, aby zdążyć przed wejściem w życie zmian?  

 


OBECNA REKOMENDACJA S

 

PROJEKT REKOMENDACJI S

 

Dokonując oceny zdolności kredytowej, jeśli przewidywany okres spłaty ekspozycji jest dłuższy niż 25 lat, bank powinien przyjmować w procesie oceny zdolności kredytowej okres spłaty ekspozycji wynoszący 25 lat.

 

 

 

 

 

Brak określenia maksymalnej długości okresu kredytowania.

 

Biorąc pod uwagę wpływ długiego okresu kredytowania na wysokość raty oraz koszt odsetkowy całego kredytu zaproponowano:- wydłużenie maksymalnego okresu przyjmowanego na potrzeby analizy zdolności kredytowej z 25-letniego do 30-letniego;

 

 

 

 

Wskazanie okresu 25-letniego jako rekomendowanej przez KNF maksymalnej długości okresu kredytowania;

Wskazanie okresu 35-letniego jako maksymalnej dopuszczalnej długości okresu kredytowania;

 

 

 

 


Uzasadnienie zmian przez Komisję Nadzoru Finansowego

Wydłużenie maksymalnego okresu do wyliczania zdolności kredytowej z 25 do 30 lat oznacza znaczne złagodzenie podejścia regulacyjnego

 

Jednak …

Nadmierne wydłużanie okresu kredytowania nie leży w interesie gospodarstw domowych, banków i gospodarki:

- wydłużanie okresu kredytu może być korzystne dla klienta jedynie przy niskich stopach procentowych

- po przekroczeniu 25 letniego okresu kredytowania wzrost maksymalnej kwoty kredytu możliwej do uzyskania i/lub zmniejszenie wysokości raty spłaty jest coraz mniejsze, a zarazem następuje bardzo silny wzrost kosztów kredytu

- wydłużenie okresu kredytowania nie poprawia w istotny sposób sytuacji gospodarstw domowych na rynku nieruchomości

- nadmierne wydłużanie okresu kredytowania jest sprzeczne z budowaniem oszczędności przez gospodarstwa domowe, jak też może negatywnie wpływać na ich konsumpcję

- nadmierne wydłużenie okresu spłaty zwiększa ekspozycję klienta (a pośrednio i banku) na ryzyko stopy procentowej, gdyż zwiększa się wrażliwość wysokości miesięcznej raty spłaty na zmianę stopy procentowej

- przyjęcie bardzo długich okresów spłaty oznacza, że w okresie pierwszych kilkudziesięciu lat klient praktycznie nie spłaca kredytu, a jedynie odsetki

- nadmiernie wydłużone okresy kredytowania zwiększają trudność oszacowania skali ryzyka i mogą stanowić istotną barierę rozwoju rynku instrumentów dłużnych opartych o wierzytelności hipoteczne

- nadmierne wydłużone okresy kredytowania sprzyjają tworzeniu „baniek cenowych” na rynku nieruchomości

 

W większości krajów okres kredytowania nie przekracza 30/35 lat, co wynika z powszechnej praktyki lub regulacji

 

Dlatego …

Banki powinny rekomendować klientom nie przekraczanie 25 letniego okresu kredytowania. Przekroczenie tego okresu, ma być świadomą akceptacją przez klienta wzrostu ryzyka oraz całkowitych kosztów kredytu (odsetkowych i innych).

Banki nie powinny przekraczać 35 letniego okresu kredytowania

 

 

 

 

 

Zakłada się, że Rekomendacja S będzie obowiązywać od marca 2013 roku. KNF oczekuje, iż banki będą stosować się do Rekomendacji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dni jej uchwalenia.

 

Marek Grobelny - Doradca finansowy ; Tel.  +48 723 986 530

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl