Rekomendacja S zmiany 2013 r. – 10% wkład własny wymagany.

22-12-2012

Komisja Nadzoru Finansowego na początku września zapowiedziała zmiany na lepsze w Rekomendacjach. Zobaczyliśmy korzyści. Czy teraz naszym oczom ukazały się straty?

Po tym jak przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak na XXII Forum Ekonomicznym przedstawił możliwe zmiany w Rekomendacjach S i T przyszli kredytobiorcy zaczęli ze spokojem spoglądać w przyszłość. Niektórzy klienci nawet wstrzymali się z zakupem mieszkania licząc na jeszcze lepszą okazję cenową. Czy teraz będą musieli w pośpiechu podejmować decyzję, aby zdążyć przed wejściem w życie zmian?

 

 

 

OBECNA REKOMENDACJA S

 

PROJEKT REKOMENDACJI S

 

O ile bank analizuje czynniki wpływające na przewidywany poziom odzysku z zabezpieczenia, może samodzielnie określać maksymalny poziom wskaźnika LtV. W przeciwnym wypadku LtV nie powinien być wyższy niż 80% dla ekspozycji o pierwotnym okresie spłaty powyżej 5 lat i 90% dla pozostałych ekspozycji.

 

Ograniczenie LtV do 80%, a w razie dodatkowego ubezpieczenia kredytu u wiarygodnego ubezpieczyciela – do 90% przy zastosowaniu 2-letniego okresu przejściowego. Przez pierwszy rok obowiązywania rekomendacji limit wynosiłby 100%, w drugim roku 90%, a w kolejnych okresach, tak jak wskazano powyżej, odpowiednio 80% lub 90%.

 

 

 

 


Wskaźnik LtV wskaźnik ten wyraża stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia.


Uzasadnienie zmian przez Komisję Nadzoru Finansowego

 

Dzięki wniesieniu wkładu własnego kredytobiorca nie tylko zmniejszy stopień ryzyka, ale zmniejszy też ostateczne koszty kredytu. Limit LTV to zmiana sposobu myślenia o kredycie hipotecznym, a nie istotna bariera w jego dostępie.

Dla większości kredytobiorców ustanowienie limitów LTV to bardziej kwestia zmiany sposobu myślenia o kredycie niż przeszkoda w uzyskaniu kredytu:

1.W przypadku gospodarstw domowych o dochodach powyżej średniej kwestia zgromadzenia wkładu własnego nie stanowi problemu, co najwyżej może wiązać się z koniecznością zwiększenia skali oszczędności lub likwidacji części aktywów

2.Większość kredytobiorców korzystających obecnie z LTV na poziomie 100% zdecyduje się na wykup u ubezpieczenia umożliwiającego na zaciągnięcie kredytu o LTV 90%

3.Zgromadzenie wymaganego minimalnego wkładu własnego w wysokości 10% powinno zająć 3-osobowym gospodarstwom domowym o przeciętnych dochodach około 1-4 lat (przy założeniu względnej stabilności cen na rynku nieruchomości), co trudno uznać za istotne utrudnienie, zwłaszcza jeżeli zestawi się to ze zmniejszeniem ryzyka oraz obniżeniem całkowitych kosztów kredytu

4.W przypadku części kredytobiorców wkład własny lub jego część może zostać wniesiony przez państwo (Program „MdM”)

 

 

 

Wysokie wartości LTV portfela kredytów mieszkaniowych rodzą obawy m.in. o:

-sytuację finansową banków w przypadku pogorszenia spłacalności istotnej części portfela kredytów o wysokich LTV (niska skala odzysku w stosunku do wartości ekspozycji)

-sytuację finansową gospodarstw domowych objętych procesami windykacyjnymi (część z nich pomimo sprzedaży nieruchomości pozostanie z bardzo wysokim zobowiązaniem wobec banku)

 

Ustanowienie limitu LTV:

- zmniejszy skalę ryzyka na poziomie kredytobiorcy, jak też ponoszone przez niego koszty, a jednocześnie będzie sprzyjać zwiększeniu świadomości ciężaru podejmowanych zobowiązań oraz budowie skłonności do długoterminowego oszczędzania

- zmniejszy skalę ryzyka na poziomie banków oraz będzie sprzyjało rozwojowi rynku instrumentów dłużnych opartych o portfele wierzytelności hipotecznych

- będzie sprzyjało zapobieganiu powstawaniu „baniek cenowych” na rynku nieruchomości, a tym samym długookresowemu bezpieczeństwu jego funkcjonowania i stabilnego rozwoju

 

Za ustaleniem limitu maksymalnej wartości LTV przemawia także:

- szerokie stosowanie limitów LTV w innych krajach (spośród krajów UE w ostatnich latach wprowadzono je na Węgrzech 75%, Szwecji 85% i Finlandii 90%), przy czym w części krajów pomimo braku wprowadzenia przez nadzór tego typu ograniczeń, wynikają one z innych regulacji, które przekładają się na praktykę bankową (np. w drodze podwyższenia wymogów kapitałowych, czy warunków emisji papierów dłużnych opartych o wierzytelności hipoteczne)

- projekt pakietu CRD IV/CRR, który dopuszcza stosowanie obniżonej do 35% wagi ryzyka dla kredytów mieszkaniowych dla tej części kredytu, która jest nie większa niż 80% wartości zabezpieczenia. Dla pozostałej kwoty kredytu, waga ryzyka wynosi 100%, przy czym zgłaszane są propozycje, aby właściwe władze nadzorcze mogły podnosić ją do 150%

- sposób postrzegania kredytów o LTV > 80% oraz rekomendacje zawarte w dokumentach międzynarodowych organizacji i ciał kolegialnych odpowiedzialnych za stabilność systemu finansowego w skali międzynarodowej

- Możliwość wniesienia wkładu własnego w drodze realizacji rządowych/regionalnych programów wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego

- Większość kredytobiorców zapewne zdecyduje się na wykup ubezpieczenia i będzie podlegać pod LTV 90%

 

Zakłada się, że Rekomendacja S będzie obowiązywać od marca 2013 roku. KNF oczekuje, iż banki będą stosować się do Rekomendacji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dni jej uchwalenia.

 

Marek Grobelny - Doradca finansowy ; Tel. +48 723 986 530

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl