Rekomendacja S zmiany 2013 r. - koniec kredytów w walucie obcej.

22-12-2012

Komisja Nadzoru Finansowego na początku września zapowiedziała zmiany na lepsze w Rekomendacjach. Zobaczyliśmy korzyści. Czy teraz naszym oczom ukazały się straty?

Po tym jak przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak na XXII Forum Ekonomicznym przedstawił możliwe zmiany w Rekomendacjach S i T przyszli kredytobiorcy zaczęli ze spokojem spoglądać w przyszłość. Niektórzy klienci nawet wstrzymali się z zakupem mieszkania licząc na jeszcze lepszą okazję cenową. Czy teraz będą musieli w pośpiechu podejmować decyzję, aby zdążyć przed wejściem w życie zmian?

                        

OBECNA REKOMENDACJA S

 

PROJEKT REKOMENDACJI S

 

Możliwe udzielanie kredytów w walutach innych niż dochody kredytobiorców.

 

Walutowe kredyty mieszkaniowe powinny być produktem niszowym, oferowanym wyłącznie kredytobiorcom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu.

 

 Uzasadnienie zmian przez Komisję Nadzoru Finansowego.  

 

Gospodarstwa domowe w żaden sposób nie są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.

Kredyty walutowe generują szereg rodzajów ryzyka po stronie kredytobiorców, banków i gospodarki:

 

KREDYTOBIORCA:

- główne ryzyko polega na możliwości wystąpienia okresu silnego osłabienia złotego (w stosunku do momentu zaciągnięcia kredytu) w sytuacji, w której kredytobiorca będzie zmuszony do przedterminowego zakończenia umowy kredytowej. W takiej sytuacji, kredytobiorca musi liczyć się z możliwością poniesienia bardzo wysokiej straty, która może zagrozić stabilnemu funkcjonowaniu jego rodziny. Strata może być istotnie zwiększona jeżeli okres osłabienia złotego połączy się z okresem dekoniunktury na rynku nieruchomości

- niekorzystne zmiany kursów walut mogą doprowadzić do braku możliwości zmiany mieszkania/domu (obecna sytuacja większości kredytobiorców z lat 2007-2008)

 

Zobowiązanie w walucie obcej może przynieść korzyści tylko wtedy, kiedy w całym okresie spłaty kredytu stopy procentowe i relacje kursów walutowych będą kształtowały się korzystnie z punktu widzenia kredytobiorcy (lub zmiany pozytywne będą przeważać). Jednak podejmując się zobowiązań finansowych na kilkudziesięcioletnie okresy spłaty nie można zakładać realizacji takiego scenariusza, jako „pewnego”

 

BANK:

- silne pogorszenie spłacalności w okresie osłabienia kursu złotego i dekoniunktury na rynku nieruchomości

- kwestia finansowania portfela tych kredytów

- negatywne postrzeganie przez część analityków, inwestorów i agencji ratingowych, co może znaleźć odzwierciedlenie w wycenie i ratingu banku oraz możliwości i koszcie pozyskania finansowania na rynku

- Kredyty walutowe były jedną z głównych przyczyn silnego wzrostu cen nieruchomości w latach 2005-2008

- Zmniejszenie skuteczności oddziaływania RPP (oprocentowanie blisko 60% kredytów mieszkaniowych i ponad 35% kredytów dla gospodarstw domowych zależy od decyzji zagranicznych władz monetarnych)

- Kredyty walutowe dla gospodarstw domowych nie występują na masową skalę w żadnym wysoko rozwiniętym kraju (wyjątek stanowiła Austria). Przyjmuje się generalną zasadę, że kredyt udzielany jest w walucie w której klient otrzymuje stałe wynagrodzenie/dochody

 

 

Zakłada się, że Rekomendacja S będzie obowiązywać od marca 2013 roku. KNF oczekuje, iż banki będą stosować się do Rekomendacji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dni jej uchwalenia.

 

Marek Grobelny - Doradca finansowy; Tel. +48 723 986 530

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl