Kredyty mieszkaniowe - podsumowanie po I kwartale 2021 roku

05-05-2021
W I kwartale 2021r. znacznie większa liczba banków niż wskazywały na to przewidywania z poprzedniego kwartału złagodziła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych.
Banki zmieniły niektóre warunki udzielania kredytów, m.in. obniżyły wymagany od kredytobiorcy udział własny w inwestycji i marżę kredytową, a jednocześnie podniosły marżę dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem. Ankietowane banki wskazywały, że głównymi czynnikami, które skłaniały je do złagodzenia polityki kredytowej były: poprawa prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym i sytuacji gospodarczej kraju oraz zmiana popytu na kredyty mieszkaniowe. Banki łagodziły kryteria polityki kredytowej ze względu na presję ze strony innych instytucji, w tym banków i banków hipotecznych. W I kwartale 2021r., zgodnie z oczekiwaniami formułowanymi w poprzednim kwartale, ankietowane banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe), przy czym w ocenie około 22% banków był to wzrost znaczny. Przyczyniły się do tego m.in. poprawa prognoz odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym (43%) oraz złagodzenie warunków i kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Banki wskazały inne nieobjęte ankietą czynniki wpływające na zmianę popytu, m.in. niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej i utrzymywania się stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, jak również spadek atrakcyjności dotychczasowych form oszczędzania.


Prognozy zmian kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2021 r. są zróżnicowane, ale dominuje zamiar złagodzenia. Podobnie jak w poprzednim kwartale, prognozy popytu na kredyty mieszkaniowe są bardziej jednoznaczne, gdyż zdecydowana większość banków oczekuje kontynuacji jego wzrostowego trendu.
 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl