Ustawa deweloperska - jak wpływa na regulacje kredytu mieszkaniowego ?

19-05-2012

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nazywana ustawą deweloperską weszła w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r.

Wprowadza środki zabezpieczające interesy nabywców.

Umowa w formie aktu

Ustawa szczegółowo reguluje treść, określa prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się po zakończeniu przedsięwzięcia do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę praw do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a nabywca do spełnienia na rzecz dewelopera świadczenia pieniężnego na poczet ceny uzyskania tego prawa. Ustawa wprowadza konieczność zawierania umów deweloperskich w formie aktu notarialnego.

 

Przejrzyste zasady - prospekt informacyjny

Ustawodawca nałożył na dewelopera określone obowiązki, czyli informowania nabywców zarówno o deweloperze, jego sytuacji prawno-finansowej, jak i o realizowanym przez niego przedsięwzięciu inwestycyjnym w ramach którego ma być wybudowany lokal mieszkalny lub dom. Celem prospektu informacyjnego jest ujawnienie w uporządkowanej i łatwej do zrozumienia formie danych, które ułatwią nabywcą przeanalizowanie zakupu  pod kątem ryzyka. Wymóg dotyczący prospektu obejmuje z mocy ustawy wszystkie mieszkania oferowane do sprzedaży po dniu 28 kwietnia 2012. Wyjątek stanowią gotowe mieszkania, w przypadku których deweloper ustanowił odrębną własność przed zawarciem umowy z nabywcą.

 

 

Ochrona przed upadłością dewelopera

Ustawa zapewnia ochronę nabywcom na rynku pierwotnym poprzez zabezpieczenie środków finansowych wpłacanych na rzecz zakupu nowego lokum. Ma temu służyć obowiązkowy rachunek powierniczy należący do dewelopera, służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez  klientów. W przypadku bankructwa pieniądze nabywców, znajdujące się na rachunku powierniczym, wraz z budową będą wyłączone z masy upadłości. Wymóg stosowania rachunku dotyczy wyłącznie inwestycji, w odniesieniu do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy.

 

 
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę zmianie ulegnie zakres dokumentacji składanej przez klientów w sytuacji wniosku o kredyt na zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym.  

 

 

Marek Grobelny

Specjalista ds. dokumentacji bankowej

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl